فیشــــــنگار

پاسخ‌های مکشوف برای سوالات محذوف

کاربر کالا نیست!

تیم کوک مدیر اپل در مصاحبه با MSNBC درخصوص فروش اطلاعات کاربران توسط شرکت فیسبوک گفت: اگر به کاربر به چشم یک کالا نگاه کنیم، حریم خصوصی معنا نخواهد داشت.

۳۵ نظر

ژان ژاک روسو

من ترسم از این هست که اگر بنا باشد که مطالعاتمان را درباره زندگی خصوصی برخی از فلاسفه متمرکز کنیم، آنگاه ممکن است که به شکلی متعصبانه درباره آثارشان جبهه بگیریم.

۳۶ نظر
درباره
حضرت امیر(ع) می‌فرمایند: آراء و نظرات گوناگون را -مانند دوغ درون خیک- به هم بزنید تا حقیقت -مانند کَره از دل آن- بیرون بیاید. به نظرم فیشنگار به خوبی از عهدۀ این کار برآمده است. (امید شمس آذر)
آرشیو مطالب
طراح قالب: عرفـــ ـــان ویرایش توسط نقل بلاگ