علوم سیاسی :: فیشــــــنگار

فیشــــــنگار

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «علوم سیاسی» ثبت شده است

1.جناح اصولگرا، از اصول انقلاب، از ارزش‌های دینی، از خواست و شریعت الهی سخن می‌گوید. آنها از حاکمیت دین دفاع می‌کنند و بر این باورند که حکومت رسالت ایدئولوژیک دارد. مردم باید با عرصه سیاست نه با جسم و نیازهای جسمانی بلکه با انگیزه‌های متعالی و روحانی خود نسبت برقرار کنند. حیات سیاسی حیاتی معنوی است و جمهوری اسلامی موظف به دفاع از حریم‌های مقدس زندگی جمعی است. 

قانون اساسی؛ معیار خودی و غیرخودی

 

 کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.
در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد. * قانون اساسی اصل 4 و 5

اشرف افغان

اشرف افغان و برادرزاده اش پس از سقوط حکومت صفویان 7 سال در ایران حاکم شد. افغان ها از نظر ملیت خود یکی از اقوام ایرانی محسوب می شدند ولی به خاطر اینکه در مذهب اهلسنت بودند با امپراطوری عثمانی با مرکزیت ترکیه مجانست داشتند.

وقتی اشرف افغان روی کار آمد شاه عثمانی از او خواست تا ایران را به امپراطوری تسلیم کند.

 

احمد پاشا (عثمانی) بوسیله یک ملاى ترک و دو ملای افغان به اشرف پیغام زیر را فرستاد: «‌اشرف شاه! تو باید برای تسلیم به سلطان عثمانی به میل خود نزد احمد پاشا بیایى و سلطان به عنوان یک سُنى هم کیش مقام بیگلر بیگى نواحى مفتوحه ایران و جاهایی را که تسخیر خواهى کرد به تو خواهد داد. تو باید بی درنگ تسلیم شوى و سکه و خطبه به نام سلطان عثمانی زده و خوانده شود.»

اشرف در پاسخ احمد پاشا فرستاد: «‌اگر سلطان عثمانی مایل نیست که معاهداتى را که با امپراطوران صفوی بسته است تجدید کند، من هیچ یک از امتیازات سلطانى خود را یا سرزمین‌هایى را که بتازگى گشوده‌ام تسلیم نکرده و با چنگ و دندان و تا آخرین نفس از آنها دفاع خواهم کرد.».

 

احمد پاشا از پیام اشرف به غضب آمد و امر پیشروى داد. در 80‌ میلـى همدان قواى ترک با نیروهاى اشرف که تعداد آن به 17000 نفر مى‌رسید روبرو شدند.

پس از این نبرد معاهده اى میان طرفین به امضاء رسید که بموجب آن مقرر شد در قلمرو اشرف در خطبه اول نام سلطان عثمانی به عنوان خلیفه اسلام برده شود و بعد نام اشرف. در مقابل سلطان عثمانی شاه اشرف را به عنوان پادشاه ایران شناخت و موافقت نمود که بنام خود سکه ضرب کند.

👈دکتر فلور، مولف کتاب «‌اشرف افغان بر تختگاه اصفهان»

فیشــــــنگار

حضرت امیر(ع) می‌فرمایند: آراء و نظرات گوناگون را -مانند دوغ درون خیک- به هم بزنید تا حقیقت -مانند کَره از دل آن- بیرون بیاید. به نظرم فیشنگار به خوبی از عهدۀ این کار برآمده است. (امید شمس آذر)

آخرین نظرات