بایگانی آذر ۱۳۹۶ :: فیشــــــنگار

فیشــــــنگار

۳۶ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

تصمیم گرفته ام پس طی مدتی که از عمر فیشنگار عزیز گذشته، عملکرد آن را ارزیابی کنم. بی شک شرکت شما در این نظرسنجی می تواند مرا در شناخت آنچه وبلاگم کم دارد یا خوبی هایی که باید ازشان محافظت کنم کمک کند. لطفا همه دوستان در این نظرسنجی شرکت کنند حتی عزیزانی که فقط مطالب را می‌خوانند و معمولا کامنت نمیدهند.

فرض کنید با دلی آسوده و حواسی جمع در فضایی آرام نشسته و این جهان پر جنب و جوش را در برابر خود گذاشته و به تماشای فضایی بیکران، کهکشانهای دهشت انگیز، انبوه منظومه ها، خورشیدهای درخشان، ستارگان و اقمار فروزان چشم چرانی می کنید؛

انسان غیرمهذب، شایستگی تدبیر منزل را ندارد و به طریق اولی شایستگی تدبیر امور اجتماعی را هم نخواهد داشت.

متأسفانه تاریخ متن همه آن نامه ها را که به مکه و دمشق فرستاده شده و نیز نام امضاکنندگان آن را، برای ما ضبط نکرده است. اگر چنین اسنادی را در دست داشتیم یا اگر آن نامه ها تا امروز مانده بود، مطمئناً می دیدیم که گروهی بسیار به خاطر محافظه کاری و ترس از روز مبادا زیر هر دو دسته از نامه ها را امضا کرده اند. 34

شازده کوچولو: چرا می نوشی؟
میخواره: برای فراموش کردن.


شازده کوچولو: چه چیز را فراموش کنی؟

میخواره: فراموش کنم که شرمنده ام.


شازده کوچولو: شرمنده از چه؟
میخواره: شرمنده از میخوارگی!

فیشــــــنگار

حضرت امیر(ع) می‌فرمایند: آراء و نظرات گوناگون را -مانند دوغ درون خیک- به هم بزنید تا حقیقت -مانند کَره از دل آن- بیرون بیاید. به نظرم فیشنگار به خوبی از عهدۀ این کار برآمده است. (امید شمس آذر)

آخرین نظرات